Jan Roëde - Contact

De Jan Roëde Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting heeft tot doel het beheren van de artistieke nalatenschap van Jan Roëde (bestaande uit schilderijen, tekeningen en grafiek) en het met financiële middelen stimuleren van kunstzinnige talentontwikkeling. De Jan Roëde Stichting is een culturele ANBI. Dankzij de sinds 2012 in werking getreden Geefwet is het doen van schenkingen aan de Stichting fiscaal extra voordeling. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie of neem contact op met de penningmeester via ons emailadres. Het beleidsplan en de jaarrekening van de Stichting staan gepubliceerd onder het kopje Documentatie.

Deze website is een van de activiteiten die de Jan Roëde Stichting onderneemt om het werk van de kunstenaar Jan Roëde (1914-2007) onder de aandacht te brengen en te houden. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten van de Stichting, kunt u via deze website uw emailadres doorgeven. Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u die per email aan ons doorgeven via het emailadres info@janroede.nl. Vermeld daarbij eventueel uw telefoonnummer. Na ontvangst van uw email nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Jan Roëde Stichting
Benoordenhoutseweg 262
2596 BJ Den Haag

Bankrekeningnummer NL82 SNSB 0858 5110 53 t.n.v. Jan Roëde Stichting
 
KvK: 27.27.64.01 - fiscaal nummer 81.51.63.423

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen: Louw van Sinderen (voorzitter), Huub van Wersch (secretaris-penningmeester), Olga van Hulsen en Dick Stapel. Bestuursleden worden niet bezoldigd.